alepski bor


alepski bor
• Aleppo pine

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.